ILUSTRACJA FOTOGRAFICZNA prac montażowych przy budowie instalacji napędów elektrycznych rolet

(montaż pokazowy, reportaże z obiektów)

Motto strony: My pokazujemy to, o czym Inni nawet nie wspominają
- puszki pogłębione i rozgałęźne, odgałęzienia szyny zasilająco-sterującej, przyciski i łączniki klawiszowe -

powrót
Niezależnie od ilości zapisanych na dany temat wierszy, wartość ilustracji graficznej jest trudna do przecenienia. Przedstawiamy zatem krótkie foto-galerie , ukazujące sugerowany sposób prowadzenia montażu. Jest tu również miejsce na prezentację pomysłów i opinii Użytkowników RCS-ów.

Trzeba przy tym podkreślić, iż preferujemy wykonywanie łączeń żył przewodów przy pomocy złączek gwintowanych (dokręcanych) a nie sprężystych (wsuwanych albo dźwigniowych np. WAGO) i to nie tylko z uwagi na wygodę stosowania przewodów giętkich. Pięć 3 polowych złączek WAGO w puszce nie zajmuje mniej miejsca (przy złączkach dźwigniowych do linek zdecydowanie więcej !) niż jedna 5-polowa listwa gwintowana 4mm2. Połączenia w kierunku gniazda sterownika wykonywane są z założenia przewodem giętkim o przekroju 0,75-1,0mm2, zaś pięciożyłowy przewód magistralny ma przeważnie przekrój żyły 1,5mm2. Najlepiej byłoby nie przecinać tych żył a jedynie zdejmować z nich izolację, co praktycznie jest b. trudne. Przecinamy więc przewód 5-żyłowy, pozbawiamy go izolacji i łączymy ponownie żyły przewodów. To połączenie powinno mieć   wyjątkowo trwały charakter , co gwarantują jedynie podwójne tulejki zaciskane jednocześnie na dwóch częściach przeciętej poprzenio żyły. Szczerze zalecamy to rozwiązanie sygnalizując jednocześnie, że współpracująca z tuleją łączówka musi mieć przekrój roboczy 4mm2, co umożliwia poprawne podłączenie z drugiej strony zatulejowanej żyły przewodu giętkiego o przekroju 0,75-1,0mm2 łączącego gniazdo sterownika.


Wejście do GALERII  GALERIA "A" - montaż w puszce pogłębionej

Najbardziej popularny, jednak wcale nie najprostszy sposób budowy instalacji.
W jednej podtynkowej puszce o średnicy wewnętrznej ?60mm -  pogłębionej do minimum 72mm  dzięki dokręceniu pierścienia dystansowego - umieszczone są: Zaletą tego rozwiązania jest brak dodatkowej puszki rozgałęźnej oraz łatwy dostęp do połączeń po zdemontowaniu przycisku klawiszowego. Przycisk ten, maskując otwór puszki, przyczynia się do zachowania estetyki wnętrza oraz zapewnia wentylację wnętrza puszki. Metoda wymaga wykonania instalacji linką, wprowadzenia przewodów  przy dnie puszki  i zachowania dużej precyzji montażu. Puszka musi być umieszczona w zasięgu kabla napędu rolety, czyli praktycznie 3-4m od niej. W przypadku pomieszczeń o dużej wilgotności powietrza (pralnie, łazienki) należy rozważyć umieszczenie puszki na zewnątrz pomieszczenia. Z reguły prowadzi to do konieczności przedłużenia kabla silnika.
Opcją prezentowanego montażu w puszce pogłębionej jest instalacja sterowania w puszkach do elektroniki, które w coraz szerszym wyborze dostępne są na rynku.

Wejście do GALERII  GALERIA "B" - montaż w dwóch płytkich puszkach

Chyba bardziej poprawny z technicznego punktu widzenia oraz niewątpliwie łatwiejszy sposób wykonania połączeń.
W puszce rozgałęźnej o średnicy wewnętrznej ?80mm i głębokości ok. 45mm umieszcza się: W drugiej puszce o średnicy wewnętrznej ?60mm i głębokości 40mm, do której doprowadzamy tylko ww. przewód przedłużający, montujemy wyłącznie przycisk żaluzjowy.
Podstawową i praktycznie jedyną wadą tego rozwiązania jest konieczność umieszczenia - w zasięgu kabla napędu rolety - dużej puszki rozgałęźnej zamykanej denkiem, co stwarza problemy natury estetycznej. Zatynkowanie tego denka utrudni serwis, zaś w przypadku wilgotnych ścian kłopotliwy będzie brak wentylacji wnętrza puszki. Częściowym rozwiązaniem tego problemu jest umieszczenie RCS-a wewnątrz obudowy rolety, co wymaga jednak wykonania konstrukcji mocującej (np. puszka typu natynkowego).

Wejście do GALERII  GALERIA "C" - przykład instalacji wykonanej po wykończeniu wnętrza budynku

W przypadku potrzeby wykonania instalacji roletowej w wykończonym obiekcie, co wcale nie jest rzadkim przypadkiem ... można skorzystać z przykładu zamieszczonego w niniejszej galerii. Funkcje systemu roletowego, zwłaszcza jego rozbudowane sterowanie strefami są autorskim pomysłem inwestora i wykonawcy czyli Pana Tomasza, któremu dziękujemy za przesłanie zdjęć. Ze swej strony dla tak ciekawych instalacji zapewniamy nieodpłatnie wsparcie projektowe i logistyczne oraz jak zawsze pomoc w trakcie uruchamiania i wdrażania do eksploatacji.


Więcej informacji:
e-mail ... ? 

powrót