ŁĄCZNIKI RCS DO NAPĘDÓW ROLET

(informacje techniczne, użytkowe i handlowe)

Motto strony: Klient zanim zakupi ma prawo wiedzieć, zobaczyć i zrozumieć
- przeznaczenie i charakterystyka typu sterownika, analiza zagrożeń, warunki sprzedaży -

Menu START
Napędy elektryczne rolet z przyczyn funkcjonalnych jak i technicznych,  nie mogą być łączone ze sobą bezpośrednio , co uniemożliwia ich wspólne sterowanie. Firma G. specjalizuje się w produkcji Łączników Zdalnie Sterowanych RCS (Remote Control Switches) do rolet zewnętrznych, które pozwalają na łatwą integrację zestawu napędów rolet w oparciu o prosty układ uniwersalnych połączeń przewodowych. System jest bardzo pewny w działaniu, trwały i tani, zaś instalacja przewodowa pozwala na podłączanie dodatkowych, powszechnie dostępnych urządzeń sterujących, jak zegary, centrale alarmowe czy aktory magistrali EIB. Łączniki RCS w większości nie pobierają prądu z sieci, gdy nie sterują napędem rolety. Są więc b. odporne na przepięcia i zakłócenia sieciowe.


na rynku od 2004 roku - 25 tyś. RCS-ów - poniżej 0,3% reklamacji
Cechą wyróżniającą produkty Firmy (jedyny taki wyrób na rynku) jest ich konstrukcyjna odporność na wpływ warunków środowiskowych, zwłaszcza zaś na wilgoć i zapylenie, które występują w miejscach montażu osprzętu podtynkowego i są główną przyczyną jego uszkodzeń.
RCS-y ze względu na swe podstawowe przeznaczenie dzielą się na: łączniki  sterujące napędem - z funkcją podtrzymania sterowania i bez niej - oraz na łączniki  separujące  , rozdzielające od siebie różne strefy instalacji.

Podstawowe funkcje i dane techniczne łączników RCS   

BEZ PROGRAMOWANIA - montujesz, używasz, zapominasz że są
Łącznik Zdalnie Sterowany w odniesieniu do napędu elektrycznego rolety spełnia następujące funkcje: Ogólne dane techniczne *
z austriackimi przekaźnikami Schrack w kurzu i wilgoci na długie lata
Zgodnie z przyjętym w normach systemem definicji i oznaczeń, łączniki RCS typ3,4,5 są łącznikami elektromagnetycznymi, mono (typ3,5) albo bistabilnymi (typ4), o mikroprzerwie stykowej (znakowanie symbolem ?), o stopniu ochrony IP20, przewidzianymi do wbudowania w osłony izolacyjne.
Łączniki RCS są przeznaczone do montażu w warunkach normalnej wilgotności (? 75%) i w atmosferze chemicznie obojętnej. Ich konstrukcja umożliwia jednak poprawne działanie w stanach przejściowych nie spełniających ww. kryteriów. Przykładem takiej sytuacji jest zawilgocenie pomieszczeń spowodowane pracami budowlanymi czy brakiem ogrzewania.

*) Szczegółowe dane techniczne podano w charakterystyce danego typu łącznika. Charakterystyczne wymiary łącznika RCS to (na przykładzie RCS4) maksymalna przekątna wielokąta podstawy, wysokość całkowita oraz maksymalny wymiar górnej części.
**)  Stopień zanieczyszczenia 2 Zwykle występują jedynie nieprzewodzące zanieczyszczenia. Sporadycznie może wystąpić tymczasowe przewodnictwo na skutek kondensacji.
Stopień zanieczyszczenia (od 1 do 4) zależy od: ilości higroskopijnego kurzu oraz od faktu i częstości występowania kondensacji pary wodnej, co w puszkach podtynkowych jest zjawiskiem powszechnym w okresie trwania prac budowlanych czy remontowych oraz awaryjnych zalań ścian. Instalowane w ich wnętrzu urządzenia elektryczne poddane choćby tylko  jednokrotnemu  takiemu narażeniu tracą zazwyczaj bezpowrotnie znamionowe właściwości izolacyjne albo przewodzenia (styki-elektrokorozja). Zjawisko występuje w sposób ciągły w łazienkach, pralniach itp. pomieszczeniach, ale również w budynkach położonych w wilgotnej czy pokrytej bujną roślinnością okolicy. Narażone są zarówno podzespoły zasilane napięciem sieci jak i elementy niskonapięciowe. Największym błędem jest w tej sytuacji stosowanie obudów i osłon nieszczelnych, które z uwagi na małe wymiary szczelin uniemożliwiają wentylację wnętrza. Aby podtynkowy sterownik rolety był bezpieczny i działał przez długie lata musi być dwustronnie całkowicie zabezpieczony przed wpływem wilgoci osadzającej się na jego powierzchni, zwłaszcza zaś w obszarze złączy przewodowych (stała obecność napięcia) oraz w szczelinach pod przekaźnikami, gdzie występują przepięcia osiągające wartości 2kV(!). Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronie poświęconej budowie instalacji przewodowej.

Typ4 - łącznik sterujący napędem rolety

bez strat energii i obaw o stan rolety
? RCS4 i 4E   schemat   schemat    do wydruku

Elementarny komfort obsługi rolety wymaga  zapewnienia podtrzymania  wybranego kierunku jej ruchu. Zastosowanie klawiszowych łączników żaluzjowych z zestykiem stałym (jak oświetleniowe) bardzo komplikuje sterowanie grupowe i dlatego używa się wyłącznie przycisków żaluzjowych o zestyku chwilowym. Jednak wówczas funkcję podtrzymania wybranego kierunku sterowania musi przejąć RCS. Łącznik zdalnie sterowany typ  RCS4E  może w tym względzie współpracować z każdym rodzajem napędu.
Łącznik  RCS4  przeznaczony jest natomiast wyłącznie do współpracy z napędami wyposażonymi w  elektromechaniczne wyłączniki krańcowe . Jako jedyny na rynku w ogóle  nie pobiera prądu  po zakończeniu cyklu sterowania oraz pozwala w prosty sposób na  wykrycie źle ustawionego wyłącznika krańcowego , co jest częstym błędem montażowym prowadzącym po czasie do zniszczenia napędu.

Identyfikacji krańcówek mechanicznych można dokonać w prosty sposób, mierząc oporności miedzy żyłam przewodu silnika.
1. Ustawiamy kurtynę rolety w pozycji pośredniej między górnym i dolnym położeniem granicznym (obie krańcówki są zamknięte).
2. Odłączamy zasilanie  od napędu.
3. Mierzymy oporność R między przewodem czarnym i niebieskim (N). Wartość R typowo to kilkaset omów.
4. Mierzymy oporność R między przewodem brązowym i niebieskim. Wartość R jak wyżej.
5. Dla sprawdzenia mierzymy oporność między przewodami brązowym i czarnym. Powinna wynosić ona 2R.
Z kolei dla napędów wyłączających się po napotkaniu przez kurtynę oporu ("krańcówka elektroniczna") oporność R jest niemierzalna. Napędy te charakteryzują się też brakiem luzu końcowego zamkniętej rolety. Pancerza nie można nawet lekko unieść, co z kolei jest konieczną właściwością przy stosowaniu krańcówek elektromechanicznych. W tym ostatnim przypadku, segmenty pancerza rolety osiągającej dolne skrajne położenie dociskają się do siebie grawitacyjnie. Napęd musi zostać wyłączony i zahamowany zanim zakończy się proces dociskania ostatnich segmentów. Prawidłowo ustawione wyłączniki krańcowe umożliwiają uniesienie pancerza na  nie mniej niż 3-5cm . Jest to wartość bezpiecznego - z uwagi na tolerancję działania wyłączników - luzu miedzy segmentami zamkniętej rolety i praktycznie nie zmniejsza skuteczności zabezpieczenia okna.

Charakterystyka użytkowa łącznika RCS4:

Charakterystyka użytkowa łącznika RCS4E:

Typ5 - łącznik sterujący napędem rolety

pomaga zabezpieczać przed wiatrem i słońcem
? RCS5      schemat   schemat    do wydruku

 RCS5  to łącznik sterujący napędem, nie posiadający funkcji podtrzymania obrotów silnika po ustaniu sterowania. Realizuje za to priorytet sterowania dla jednego kierunku obrotów, co czyni go przydatnym do zastosowań w obiektach użytkowych (sklepy, biura, magazyny) oraz w sytemach automatyki - żaluzje zewnętrzne, rolety uchylne, zewnętrzne rolety materiałowe.

Do współpracy z RCS5 korzystne jest użycie sterownika centralnego (któregoś z dostępnych na rynku sterowników zegarowych lub tańszych impulsowych) wydłużającego impulsy sterowania centralnego na tyle, aby po wybraniu przyciskiem kierunku ruchu rolety mogły osiągnąć samoczynnie swe skrajne położenia. Po całkowitym zamknięciu kurtyny możliwe jest precyzyjne sterowanie uchyleniem żaluzji np. z przycisku lokalnego.

Współpracuje doskonale z centralami sterującymi, czujnikami wiatru (zwijanie markiz i rolet materiałowych) oraz z aktorami BUS EIB. W tym ostatnim przypadku pozwala na stworzenie grupy napędów (np. pomieszczenie) sterowanej ze wspólnego aktora, co obniża radykalnie koszt budowy instalacji. Również automatyka ocieniania pomieszczeń będzie łatwiejsza w realizacji, gdy zrezygnujemy z funkcji podtrzymania sterowania lokalnego, przenosząc ją na sterowanie grupowe. Warto wiedzieć, iż jako jedyny w swej klasie (bez podtrzymania) nie ulega uszkodzeniu (klejenie styków) przy jednoczesnym wyborze kierunków przeciwnych dla sterowania grupowego i lokalnego.

W sytuacji jednoczesnego pojawienia się sterowań dla obu kierunków, realizowane będzie tylko sterowanie w priorytetowym kierunku "A". Po zaniku A może być wykonane istniejące aktualnie B.
Jeżeli przykładowo A to "zamykanie" rolet, to niezależnie od stanu przycisków lokalnych centrala alarmowa może zamknąć wszystkie rolety. Jeżeli dla odmiany A to "otwieranie", to w przypadku zadziałania czujnika granicznej wartości prędkości wiatru zostaną zwinięte zewnętrzne rolety materiałowe czy markizy, co uchroni je przed uszkodzeniem.

Charakterystyka użytkowa łącznika RCS5:

Typ3 - łącznik separujący strefę sterowania

wszechstronne zastosowanie, oszczędne inwestowanie
?      RCS3 i RCS3S      schemat   schemat    schemat   schemat    schemat    schemat    do wydruku

RCS3  to zdalnie sterowany łącznik separujący z priorytetem sterowania grupowego. Typowo wykorzystywany jako separator strefy napędów sumujący sterowanie centralne i strefowe. W tym zastosowaniu jest opcjonalny do separatorów diodowych i łącznika RCS8 (  ? rys.3,6,7-B ).
Przeznaczony również do współpracy z pojedynczym napędem rolety czy markizy, jednak  bez możliwości  stosowania lokalnego łącznika przyciskowego. Z uwagi na swą szybkość używany jako element integrujący napędy wspólnie sterowane np. z aktora magistrali EIB, co istotnie obniża koszty wykonania instalacji.
W wersji RCS3S wykorzystywany jest do separacji sterowania centralnego w instalacjach wielofazowych (  ? rys.4-B ).

 Strefa sterowania , to wydzielony z całej instalacji zespół paru napędów, które można sterować wspólnie jednym przyciskiem strefowym, zachowując przy tym sterowanie centralne oraz indywidualne. Przykładem może być dodatkowe, łączne sterowanie roletami parteru budynku czy wszystkimi napędami w dużym pomieszczeniu. Można także przewidzieć sterowanie przysłanianiem całej strony budynku (ocienianie pomieszczeń). Praktycznym warunkiem utworzenia strefy jest prowadzenie do niej oddzielnego kabla zasilająco-sterującego. Na kablu tym, przy wejściu do strefy montuje się w dodatkowej puszce RCS3 z przyciskiem strefowym. RCS3 może też być łączony na początku kabla strefowego w rozdzielnicy elektrycznej. Przypadek ten ma miejsce, gdy sterowanie strefą ma odbywać się z innych źródeł niż przycisk klawiszowy (centrala alarmowa, zegar, czujnik temperatury itp) albo gdy (RCS3S) instalacja zasilana jest z dwóch faz. Wówczas przycisk strefy może być podłączany bez łącznika sterowanego - równolegle do wyjścia RCS3 - w dowolnym miejscu kabla strefowego.

Charakterystyka użytkowa łącznika RCS3:


Typ8 - łącznik separujący dwa napędy albo dwie strefy sterowania 

tanio rozwiążesz trudne problemy łącząc np. równolegle rolety
?      RCS8      schemat   schemat   schemat   schemat   schemat  

RCS8 w odróżnieniu od innych typów nie jest zasilany potencjałem L1 bezpośrednio z sieci i nie eliminuje sterowań przeciwnych. Posiada dwa wyjścia MOTOR1 i MOTOR2 oraz dwa równoważne (połączone) wejścia A-N-B. Do jednego z nich łączy się źródło zasilania (sterowania) napędów (stref). Przy braku zasilania (sterowania) wyjścia MOTOR A,B są galwanicznie odłączone od odpowiadających im wejść A,B oraz oczywiście od siebie nawzajem. Pojawienie się na wejściach np. A potencjału L1, przekazuje ten potencjał odpowiednio na wyjścia MOTOR1A oraz MOTOR2A. Dopuszczalność jednoczesnego podania L1 na oba wejścia zależy od sposobu wykorzystania sterownika. Wszystkie zaciski potencjału N są galwanicznie połączone. Sterownik ma dwa zasadnicze zastosowania, które omówiono osobno.

Jako separator dwóch stref sterowania  ( ? rys.7-B) rozdziela galwanicznie linie sterujące podłączone do wyjść MOTOR A,B , gdy brak potencjału L1 na wejściach A,B sterownika. W takim stanie możliwe jest sterowanie strefami z przycisków strefowych. Po wysterowaniu jednego albo jednocześnie dwóch wejść RCS8 potencjał L1 zostaje podany na odpowiadające wyjścia MOTOR. Jednoczesne wysterowanie linii A i B jest dozwolone gdyż powoduje blokadę i reset sterowników RCS4, RCS4E . Ma to szczególne zastosowanie w instalacjach z kontrolerem OM-110.
Jako separator dwóch napędów (z mechanicznym wyłącznikiem krańcowymi  ? rys.8-B) pozwala na zasilanie ich z jednego źródła, którym może być przycisk żaluzjowy albo sterownik czy aktor do rolet. W tym zastosowaniu  zabronione jest jednoczesne podanie potencjału L1 na wejścia A i B oraz łączenie trzeciego napędu do niewykorzystanego wejścia A-N-B . Można natomiast łączyć posobnie dwa, trzy egzemplarze RCS8 (4-6 napędów), jednak dostarczona do takiego układu moc nie może przekraczać wartości znamionowej pojedynczego sterownika.
W specjalnych zastosowaniach można użyć dwa przekaźniki mocy (góra/dół, posiadające funkcję blokady jednoczesnego ich załączenia) do wspólnego zasilania wielu grup rolet podłączonych do wyjść MOTOR RCS8. Łącznik RCS8 stanowi też rozwiązanie ratunkowe w przypadkach, gdy błędnie (!) połączono równolegle 2 napędy z krańcówkami mechanicznymi i wyprowadzono wspólny kabel 4 żyłowy, co jest nadspodziewanie częstym przypadkiem ...

Charakterystyka użytkowa łącznika RCS8:


Typ OM-110 - Kontroler systemu z RCS4

lód, złodziej, awaria NIE zablokują niepostrzeżenie rolety
?      Ogranicznik mocy - kontroler napędów z krańcowką mechaniczną      podłączenie do obwodu prądowego napędów rolet   dokumentacja producenta

Aby zwiększyć pewność działania prostych napędów z mechanicznym wyłącznikiem krańcowym i zbliżyć ich właściwości do droższych i bardziej złożonych napędów wyposażonych w układ przeciążeniowy (wykrywania przeszkody) można DODATKOWO wyposażyć instalację w kontroler. Funkcję tę spełnia z powodzeniem typowy ogranicznik mocy obwodu jednofazowego (np. OM-110 firmy Novatek Electro). Wykrywa on stan blokady mechanicznej napędu wyposażonego w krańcówkę mechaniczną i sterowanego przez łącznik RCS4, a następnie wyłącza taki napęd. Towarzyszy temu sygnalizacja (np. akustyczna), co zmniejsza ryzyko eksploatacyjne zapewniając zdalną kontrolę zamknięcia (otwarcia) wszystkich rolet, co jest funkcją unikalną.
W instalacji z OM-110 do tworzenia stref sterowania używa się separatorów diodowych albo łączników RCS8. Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronie poświęconej schematom połączeń.

Przyczyną awaryjnego zatrzymania napędu może być mechaniczna blokada kurtyny rolety albo błędne ustawienie mechanicznego wyłącznika krańcowego. Zasilany silnik pobiera wówczas moc, która jednak nie różni się zasadniczo od mocy pobieranej podczas podnoszenia kurtyny. Zablokowany silnik zostanie po czasie wyłączony przez bezpiecznik termiczny, co ma również miejsce podczas normalnej, lecz zbyt długiej pracy. Cykl grzania może ponawiać się, jeżeli napęd podłączony jest nadal do sieci.
RCS4 po otrzymaniu jednoczesnego sterowania GÓRA/DÓŁ odłączy w tym stanie zasilanie sieciowe. Metodę tę (podobną) stosuje się profilaktycznie po zakończeniu sterowania w czasie opadów śniegu czy zalodzenia. Zastosowanie OM-110 oraz dwupolowego przekaźnika interfejsowego całkowicie automatyzuje tę procedurę. Z kolei podłączenie dzwonka pozwala dodatkowo na sygnalizację akustyczną awarii, co daje szansę na szybką likwidację nie tylko jej skutków, ale i przyczyn.
Zastosowanie kontrolera blokady silnika do współpracy z łącznikami RCS4 sterującymi prostymi i tanimi napędami z mechanicznym wyłącznikiem krańcowym tworzy ergonomiczną i bardzo nowoczesną instalację. Gwarantuje ona minimalny poziom ryzyka technicznego i użytkowego oraz najlepszy na rynku stosunek jakości do ceny. .

Zasady montażu i uruchomienia łączników RCS.   GALERIE MONTAŻU ? foto

ściany bez zbędnych kabli, mała rozdzielnia, proste połączenia
? Przedstawione niżej informacje, do których ilustracją są galerie montażu, stanowią kompendium zasad normatywnych i doświadczeń praktycznych. Można z nich skorzystać albo zdobywać doświadczenia samemu...
Więcej informacji w tym temacie można uzyskać na stronie poświęconej budowie instalacji przewodowej.

Ceny i warunki sprzedaży.  CENNIK

Z przykrością informujemy, iż z przyczyn logistycznych zakończyliśmy w lipcu 2022 roku sprzedaż sterowników RCS. Podtrzymujemy jednocześnie warunki gwarancji na sprzedane sterowniki.Analiza zagrożeń związanych ze stosowaniem łączników RCS.

zrobiliśmy wiele dla trwałości i bezpieczeństwa instalacji, ale to za mało ...
? Zgodnie z wymogami prawa oraz dobrą praktyką nabywca otrzymuje przed zakupem pełną informację umożliwiającą ocenę potencjalnych zagrożeń związanych ze stosowaniem wyrobu.

Zgodność z przepisami i normami.  DEKLARACJE ZGODNOŚCI ? deklaracje zgodności  

? Łączniki RCS (przed rokiem 2004... SNN) wytwarzamy- zgodnie z normami i w oparciu o własny system kontroli jakości - od roku 2000. Wszystkie typy łączników zostały poprawnie sklasyfikowane i przeszły szczegółowe badania na zgodność z wymaganiami normatywnymi (izolacja, trwałość łączeniowa, przyrosty temperatury, żaroodporność, odporność na wilgoć i inne).
Łączniki RCS spełniają wymogi następujących przepisów i norm: Wyczerpuje to wymagania zgodności z dyrektywą niskonapięciową 2014/35/UE - LVD oraz uprawnia do oznakowania symbolem CE.
Po zużyciu produkty są przeznaczone do zbiórki odpadów segregowanych w odpowiednio do tego celu przeznaczonym punkcie zbiórki. Nie należy ich wyrzucać razem z odpadami gospodarstwa domowego.

    


?  Informacje marketnigowe:

G. - G.R
Sterowanie i Automatyka Rolet
poczta: Wichrowe Wzgórze 13-00, 61-675 Poznań
tel. 000-000-000

Menu START
  • POLITYKA PRYWATNOSCI